Søke barnehageplass i 2019?

Vi har samordnet opptak med alle barnehager i Nittedal.
Frist for søke plass fra høsten 2019 er 1.mars 2019

Søknad sendes inn via Nittedal kommune sine internettsider.

Les mer om våre opptakskriterier under Vedtekter, pk 25.
Nytt barnehageår starter 1.august,og vi tar imot nye barn fra uke 32.

Trykk her for å komme rett til søknadsiden.