Foreldresamarbeid

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldre må kunne stole på at de kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og barnehagen, selv om det skulle innebære kritikk.
Når foreldrene er fornøyd, smitter dette over på barna og på personalet. Dette gjelder også motsatt vei, og fornøyde foreldre og et fornøyd personale påvirker kvaliteten på det tilbudet barnet får i barnehagen.

Vi gjennomfører årlig brukerundersøkelse, slik at vi kan være i kontinuerlig utvikling.