Styret

Styrets sammensetning
– les mer i vedtektene om styrets oppgaver

Leder: Dorthe-Julie Kirkeby
Styremedlem:  Jens Haugland
Styremedlem:  Siri Inderberg
Styremedlem: Atle Bjerkli
Styremedlem: Jaakko Mikkonen