Nettverk og arrangementer

Barnehagen ligger i ett område hvor det er mye tilflytting, og vi vet vi er en viktig brikke i arbeidet med å bygge nettverk blant foreldrene. De du møter her, møter du igjen i mange forskjellige anledninger.
Gjennom flere felles arrangementer gjennom året blir dette ivaretatt.

Aktiviteter som foreldrene er med og arrangerer gjennom vårt barnehageår:

Rebus løp
Foreldremøtene og foreldrerådsmøtene
Felles høstaktivitet, for å bli kjent
Julegrantenning 1.desember
Går i 17. mai-tog under Steinrøysa barnehages egen fane
Sommerfest i juni
Felles dugnader

Barnehagen leier Rotnesbadet hver lørdag, ett populært tilbud som barnehagens barn og deres foresatte.