Samarbeid hjem – barnehage

Det er foreldrene som har ansvaret for barnets oppdragelse. Barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet.
Et godt samarbeid mellom hjem og barnehage må være tuftet på gjensidig forståelse for at begge parter sitter inne med både kunnskap og erfaringer som kan være til hjelp i arbeidet med barnet.

Hvordan jobber vi med dette?
– Ulike møtearenaer
– Informasjon: muntlig/skriftlig, epost, websiden og gjennom Mykid
– Daglige tilbakemeldinger
– Tilbud om 2 årlige foreldresamtaler og flere ved behov
– 2 foreldremøter og foreldrerådsmøter
– Veiledning og henvisning ved behov
– Delaktighet gjennom Styret og Samarbeidsutvalget
– Stor medvirkning gjennom foreldreråd, foreldremøter og samtaler
– Foreldremøte for nye foreldre i mai
– Bruker aktivt “Tidlig innsats” når vi er bekymret for enkelte barn
– Årlig brukerundersøkelse

Gjennom vår foreldreportal Mykid.no, får foreldrene kontinuerlig oppdateringer av planer, bilder, sms og nyhetsbrev.

Foreldresamtaler
To ganger i året inviterer pedagogene til samtale. Her snakker vi om barnas hverdag hos oss og hjemme. For å sikre progresjon, så har vi utarbeidet en mal for hva vi har fokus på i de ulike årene. Les mer i årsplanen om dette. Dere skal også være sikre på at hvis vi er bekymret eller lurer på noe, så tar vi kontakt utenom disse samtalene. Det håper vi at dere gjør og.

Vi har egen rutiner for
– hvis du lurer på noe, misfornøyd med noe eller er bekymret
– tidlig innsats( hvis vi lurer på noe)

Les gjerne mer i årsplanen vår og hva foreldrene er med å arrangerer gjennom året.