Formål og visjon

Barnehagens navn er Steinrøysa andelsbarnehage SA og drives i
midtre Nittedal. Barnehagen er organisert som et andelslag og bygger sin
virksomhet på samvirkeprinsippene. Dette innebærer: Åpent medlemskap,
demokratisk styring og begrenset avkastning på andelskapitalen. Barnehagens
virksomhet er ideell, dvs uten kommersielt formål.

BARNEHAGENS FORMÅL

Barnehagen skal arbeide med å utvikle barnas evner og aktivitetsnivå i nær kontakt med kultur og natur. Steinrøysa andelsbarnehage skal arbeide mot å være en trygg barnehage for både barn og foreldre med vekt på gjensidig informasjon og åpenhet.

Barnehagelovens formålsparagraf

VISJON
…med tid for de små øyeblikk!

VERDIER
Omsorg, glede, raushet og anerkjennelse

Se også vedtekter