Kanutten (2,5/3-4 år)

Her går barna fra de er 2,5 til 3/4 år. Det er stor boltreplass, og avdelingen er tilrettelagt for deres lek, vennskap, forming og fysisk aktiviteter, inne som ute.  Det er 16/18 barn og tre voksne, samt en lærling på Kanutten som er mye ute.

Fokus i arbeidet vårt med 3 åringene er: LEK og bevegelse
Barna er nå i en alder hvor det å leke med andre er sentralt. I ett lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningskapning i hverdagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse.
Vi voksne er tilstede og gir mange opplevelser gjennom eventyr, spill, turer og leke med de voksne som barna tar med seg videre. Deler ofte gruppen i to eller tre,slik at det blir litt større plass å leke på.

Vi har en grillhytte i barnehagen, slik at vi kan være enda mer ute.

Personalet
Pedagogisk leder, Tone Østereng Gutteberg, over 20 års erfaring
Barnepleier, Julie von Krog Robarth
Barneveilder, Trine Spidsberg.
Lærling, Hedda Blom

Direkte telefon: 46171221