Priser

For barn med plass i barnehage betaler de foresatte følgende:
Husstander med årsinntekt fra og med 4 G. kr. 2. 580 pr. måned
Husstander med årsinntekt fra og med 2 G og inntil 4 G. kr. 1. 158 pr. måned
Husstander med årsinntekt under 2 G kr. 958 pr. måned

Grunnbeløpet i folketrygden (G) reguleres årlig med virkning fra 1. mai. Per 1. mai 2011 er grunnbeløpet kr. 79. 216,- per år.

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. mai 2015 er 2 580 kroner per måned. Fra 1. august får 4- og 5-åringer gratis kjernetid, hvis familien har lav inntekt
Eget søknadsskjema fos i barnehagen.

I tillegg kommer det kostpenger på kr 285,- hver måned.

Det gis 30 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2, og 50 % søskenmoderasjon for barn nr. 3 og 4.