Priser

Foreldre med barn i barnehage skal ikke betale mer enn makspris for hvert barn. Maksprisen er fastsatt av Stortinget, og informasjon finnes
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

I tillegg kommer det kostpenger på kr 285,- hver måned.

Har du mer enn ett barn i barnehage i samme kommune får du søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon får du også om barna går i forskjellige barnehager. Reduksjonen for det andre barnet er 30% og 50% for det tredje barnet eller flere. Søskenmoderasjon gis automatisk.

Moderasjonsordningen gjelder for søsken som bor sammen.