Tingeltangel (4-6 år)

Her går de to største årskullene i barnehagen. Til sammen 22 barn og fire voksne.
De nest eldste er Miljøagenter, og avgangskullet kaller vi for “Klubben”

Fokus i arbeidet med de største barna: Klubben
Vi har fokus på lese og skriveforberedende  aktiviteter gjennom hele året for klubbenbarna, med faste aktiviteter som togtur til Movatn og gåtur tilbake, lage Steinrøysa-posten og overnatting og mye mer. De ukentlige turene er lengre nå, bland annet helt til Ørfiske, Høldipper`n og biblioteket for å nevne noe.
Vi har klubben tre dager i uken:
Rammeplanen sier blandt annet at barnehagen skal bidra til at barn:
– videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker variert ordforråd
– lytter til  lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsifre og bokstaver

Nittedal kommune har også en egen plan for “skoleforberedende aktiviteter i barnehagene i Nittedal”.
Målene der er : Barna er trygge på seg selv, Barna deltar i samvær med andre, barna er selvstendige og barna har lærelyst.
Det er også utarbeidet egen rutine for overgang barnehage- skole.
Les mer på Nittedal kommune side sider.

Fokus i arbeidet med 4 åringene er: Miljøagenter
4 åringene er de nest eldste i barnehagen og vi tilrettelegger miljøaktiviteter for disse.
I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at barna
– opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.
– lærer å iakta, undre seg, eksperimenter, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden

Vi har ett eget opplegg 3 dager i uken hvor miljø er i fokus. To av dagene går vi på tur.
Miljøagentene følger sin egen plan for miljøarbeidet, i tillegg til aktiviteter i ordinær årsplan.
Fokus gjennom året er nærmiljøet vårt, energi,sortering, gjenbruk, resirkulering,nedbryting og kompost.

Personalet
Pedagogisk leder, Kasia Muchiuh,utdannet barnehagelærer i Polen, 10 års erfaring i Norge
Pedagogisk leder, Marit Fjeldbu, over 20 år erfaring
Barneveileder Angelica Tveten, over 7 års erfaring
Barneveileder Line Myhre, over 10 års erfaring
Barneveileder Marit Skogstad, over 15 års erfaring fra barnehage
Direkte telefon: 46171102