Personal, sammensetning, samarbeid og utvikling

I vår barnehagen har vi mange dyktige medarbeidere

Stillinger og erfaring
1 daglig leder, med barnehagelærerutdanning, med over 20 års erfaring.
3 Pedagogiske ledere, med barnehagelærerutdanning, alle med mer enn 10 års erfaring.
1 Pedagog uten lederansvar, med barnehagelærerutdanning.
3 Fagarbeidere, med mange års erfaring.
6 Barneveiledere  med mellom ett og til- over 15 års erfaring i barnehage
Til sammen 12,6 stillinger.

1 Lærling
1 fast vikar med lang farstid
I tillegg jobber vi for å ha kjente og erfarne vikarer til enhver tid.

Utvikling av personalet
Halvårlige kompetanseplaner etter våre utviklingsområder
Felles kurs med Nittedalsbarnehagene
Øvings barnehage
IA bedrift

Øvingsbarnehage
Vi er en øvings-barnehage for barnehagelærerstudenter, i samarbeid med Høyskolen i Hedmark og Høyskolen i Oslo og Akershus. Dette vil være med å utvikle oss som barnehage, ved at vi holder oss faglig oppdatert.