Personal, sammensetning, samarbeid og utvikling

I vår barnehagen har vi mange dyktige medarbeidere

Stillinger og erfaring
1 daglig leder, med barnehagelærerutdanning, med over 20 års erfaring.
4 Pedagogiske ledere, med barnehagelærerutdanning, alle med mer enn 10 års erfaring.
1 Pedagog uten lederansvar( konstituert, ferdig vår19)
2 Fagarbeidere, med mange års erfaring, samt 4 under utdanning.
6 Barneveiledere  med mellom ett og til- over 15 års erfaring i barnehage, i ulike stillinger.
Til sammen 12,6 stillinger.

1 Lærling
I tillegg jobber vi for å ha kjente og erfarne vikarer til enhver tid.

Utvikling av personalet
Halvårlige kompetanseplaner etter våre utviklingsområder
Felles kurs med Nittedalsbarnehagene
Øvings barnehage
IA bedrift

Øvingsbarnehage
Vi er en øvings-barnehage for barnehagelærerstudenter, i samarbeid med Høyskolen i Hedmark og OsloMet. Dette vil være med å utvikle oss som barnehage, ved at vi holder oss faglig oppdatert.