Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med flere om å bli en god barnehage, blant annet

*  Vi har inngått partnerskap med Læringsverkstedet Barnehager fra 1.8.2016 https://laringsverkstedet.no/

* Nittedal kommune ved Enhet for barnehager og forebyggende tjenester, PPT,
Barnevernstjenesten, Helsestasjonene, Teknisk avdeling m.fl.
Nittedal kommune

* Nittedalsbarnehagene 

* Praksis barnehage for barnehagelærerstudenter ved Høyskolen i Hedmark  og OsloMet

* Praksisbarnehage for elever på  Bjertnes videregående skole

* Sørli skole

* Stiftelsen Norsk Luftambulanse