Årsplan

Årsplanen er ett levende dokument som brukes som ett grunnlag og er styrende i vårt daglige arbeid. Den gjelder for flere år og her finner en konkret informasjon om bland annet barnehagens organisering, pedagogiske innhold(som lek, omsorg, fagområdene, medvirkning, dannelse,rutiner etc)visjon, verdigrunnlag og praktiske opplysninger.

Årsplan 2018 – 2020

Årsplan Plansider